Open/Close Menu Vitajte na stránke občianskeho združenia Priateľ v núdzi!
41102277 - law, legislation, document.

Stanovy občianskeho združenia NÁZOV Článok 1 Názov, sídlo, územná pôsobnosť Občianske združenie bude pracovať a je registrované pod názvom PRIATEĽ V NÚDZI  (ďalej len „OP“). Občianske združenie OP je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky. OP je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti. OP,…

© 2015 Občianske združenie Priateľ v núdzi | Pre lepšiu spoločnosť!

logo-footer

Spojte sa s nami aj na sociálnych sieťach: