0+
Roky našeho fungovania

40000 €

Zozbieraných pre sociálne slabších
0%
Nasadenie nášho OZ

65000+ kíl

Zozbieraných potravín

OZ Priateľ v núdzi

„V núdzi poznáš priateľa“, hovorí známe slovenské príslovie a je to aj základný princíp, ktorým sa riadi občianske zriadenie Priateľ v núdzi. Pomáhame tým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a pomoc v tej pravej chvíli im ju pomôže prekonať. Strata domova, domáce násilie, strata dôstojnosti – to sú situácie, v ktorých nám vlastné sily často nestačia a potrebujeme sa oprieť o pomoc tých druhých. V tej chvíli, keď veľa dobrých ľudí prispeje málom, spoločne dokážu poskytnúť veľkú pomoc. Pridajte sa aj vy. Ďakujeme.

Čomu sa venujeme

OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV

Pomáhame tým, ktorí sa nevedia brániť sami a potrebujú našu pomoc. Najčastejšie prijímajú našu pomoc ľudia, ktorých postretnú veľmi nepríjemné životné udalosti ako:

  • Strata domova
  • Domáce násilie
  • Strata dôstojnosti

Podpora sociálne slabších

Značná časť obyvateľstva má problém uživiť svoju rodinu a poskytnúť jej aj tie najzákladnejšie potreby. Preto vykonávame aktivity, ktoré napomôžu k tomu, aby mohli ľudia dôstojne žiť.

  • Zbierky oblečenia
  • Zbierky potravín
  • Finančná podpora azylových domov

BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC

Poskytujeme informácie o možnosti získania bezplatnej právnej pomoci od profesionálnych právnikov, ktorí dokážu poradiť, čo treba spraviť v ťažkej životnej situácii.

  • Právo sociálneho zabezpečenia
  • Pracovné právo
  • Občianske právo

Ako môžete prispieť vy?

Prostriedky na pomoc ľuďom v núdzi získavame zo sponzorských darov, z 2 % z dane fyzických osôb a firiem, z príspevkov individuálnych darcov a grantov. Keď veľa dobrých ľudí prispeje málom, spoločne dokážu pomôcť veľa. Číslo účtu Priateľ v núdzi v tvare IBAN: SK6111000000002944459141

Ako darovať 2% z

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/

Chcete sa podieľať na našich aktivitách? Ste študent vysokej školy?

Pre všetkých, ktorí chcú získať skúsenosť z tretieho sektora a dobrovoľníctva máme niekoľko možností spolupráce.

Napíšte nám email

NAŠI PARTNERI

POTREBUJETE PORADIŤ? NAPÍŠTE NÁM

Vyplňte formulár a odošlite nám Vaše otázky.